Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Prodávající
Michal Rak
IČO: 86963546
Náměstí Kryštofa Haranta 50
34953 Bezdružice

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží je v současné době možno získat dvěma způsoby:


A - Zaslání na dobírku, zboží je zaplaceno při převzetí na poště.
Zásilku je možno zaslat jako balík do ruky – cena 210,- kč, nebo jako balík na poštu – cena 175,- kč; při objednávce do 550,- kč je poštovné 110,- kč (do kolonky komentář k objednávce napište "550")

B - Zaplacení převodem na účet provozovatele předem - číslo účtu a variabilní symbol bude zaslán mailem zákazníkovi před odesláním objednávky.
Zásilku je možno zaslat jako balík do ruky – cena 155,- kč, nebo jako balík na poštu – cena 115,- kč; při objednávce do 550,- kč je poštovné 60,- kč (do kolonky komentář k objednávce napište "550")


Při volbě balík na poštu nezapomeňte uvést PSČ dodací pošty!

Uvedené podmínky platí pro území České republiky.

Dodání zboží na Slovensko

Poštovné na Slovensko se řídí platnými ceníky České pošty. Pro více informací nás kontaktujte . Platba je možná pouze převodem na účet před odesláním zásilky.

Ceny uvedené u nabízeného zboží jsou cenami konečnými.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-9 týdnů v závisloti na možnostech našich obchodních partnerů. Obecně se dá říci, že u publikací nových či nedávno vydaných je dodací lhůta kratší, v rozmezí 2-5 týdnů. U publikací starších záleží na tom, jak rychle se je podaří našim dodavatelům získat. Zde mohou být dodací lhůty delší. Budeme se samozřejmě snažit Vámi objednané zboží dodat co nejrychleji.

Publikace nakladatelství Schiffer Books a Kari Stenman Publishing

Objednávky na publikace těchto dvou nakladatelství příjmáme do posledního dne měsíce. Objednané zboží je poté k dispozici ve 2. - 4. týdnu měsíce následujícího.

7)VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Na základě zákona č. 367/2000 má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů. Zboží lze poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (ne dobírku, zásilky poslané dobírku nebudou převzaty). Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka (kupní cena knih) na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.


Michal Rak
Náměstí Kryštofa Haranta 50
34953 Bezdružice

Tel.:+420723846015

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět
Vaše IP adresa je: 44.192.115.114
Copyright © 2023 AHM. Powered by Zen Cart